Vyhledávání Menu

Zemřel P. Karel Dachovský


V úterý 11. srpna 2015 zemřel ve vinohradské nemocnici v Praze kněz a básník P. Karel Dachovský. Poslední rozloučení se bude konat při mši svaté v pátek 21. srpna 2015 v 11.30 hodin v kostele sv. Anny, v Praze-Žižkově.


Karel Dachovský se narodil 1. května 1949 v Praze na Vinohradech, vystudoval Vysokou školu ekonomickou (1973). Během základní vojenské služby se seznámil s tajným provinciálním představeným řádu františkánů, u něhož se začal připravovat na kněžskou dráhu. Poté, co státní bezpečnost odhalila tajnou františkánskou komunitu v Liberci, kam i on dojížděl, onemocněl a pro svou nemoc již nemohl naplno vykonávat své dosavadní zaměstnání. Krátce pracoval jako poštovní doručovatel, než mu byl přiznán plný invalidní důchod.

Roku 1981 jej tajný biskup Václav Razik vysvětil na kněze a po pádu komunismu se ke svému kněžství přihlásil i veřejně. Tehdejší pražský arcibiskup Miloslav Vlk jej 12. února 1993 podmíněně znovu vysvětil a otec Karel byl ustanoven jako farní vikář v pražské farnosti Holešovice. Poté vypomáhal v kostele sv. Rocha, Šebestiána a Rozálie na Olšanském náměstí v Praze, a to až do roku 2006. Od roku 2007 až dosud vypomáhal v různých pražských kostelích a farnostech, nejčastěji u sester alžbětinek a boromejek.

Roku 1990 založil nakladatelství Řád, které sám řídil a v němž vydával nejdříve stejnojmenný časopis, posléze především knihy, věnující se životopisům svatých a blahoslavených. Je též autorem několika básnických sbírek, které mu vyšly v jeho nakladatelství.

Poslední rozloučení se zesnulým se bude konat v pátek 21. srpna 2015 v 11.30 hodin v kostele sv. Anny, v Praze-Žižkově při mši svaté. Po ní bude uložen do rodinného hrobu na Vinohradském hřbitově. (Aleš Pištora)

Smuteční oznámení

Aleš Pištora 18. 08. 2015