Vyhledávání Menu

ZEMŘEL P. PETR ALKANTARA FRANTIŠEK HOUŠKA OFM


Na Popeleční středu 10. února 2016 zemřel v kněžském domově ve Staré Boleslavi ve věku 78 let P. Petr Alkantara František Houška OFM, který se velmi zasloužil o úspěšné dovršení procesu beatifikace Čtrnácti pražských mučedníků. Poslední rozloučení při zádušní mši svaté se v kostele Panny Marie Sněžné v Praze bude konat ve čtvrtek 18. února 2016 od 10.00 hodin.


57351


P. František Houška se narodil v Plzni, kde absolvoval i středoškolská studia. Poté vystudoval na katolické teologické fakultě přemístěné po nástupu totalitního režimu do Litoměřic. Kněžské svěcení přijal 26. června 1960. Po krátkém obrození církevního života let 1968-69 už v době nastupující normalizace vstoupil do františkánského řádu, kde složil první sliby 15. října 1971 a věčné sliby 15. října 1974.

Jako kněz působil v několika farnostech, hlavně ve Zvoleněvsi a Velvarech. Vždy se věnoval historii, zvláště na poli českého františkánství, v 70. letech vyučoval církevní dějiny na tajném františkánském studiu. Po obnově řeholního života pobýval také ve františkánských konventech v Moravské Třebové a v Praze. V 90. letech se velmi zasloužil o obnovu a zásadní posun beatifikačního procesu Čtrnácti pražských mučedníků, jimž se léta s velkou láskou věnoval a byl jmenován vicepostulátorem kauzy. V Praze pak v rámci svých možností působil a vypomáhal ve farnostech sv. Ludmily a v Michli a Krči. Od roku 2012 až do své smrti pobýval v kněžském domově ve Staré Boleslavi v péči sester sv. Vincence de Paul.

Poslední rozloučení při zádušní mši svaté se v kostele Panny Marie Sněžné v Praze bude konat ve čtvrtek 18. února 2016 od 10.00 hodin. Poté bude uložen do hrobu bratří na hřbitově Na Bohdalci. (bratři františkáni)

Smuteční oznámení

Aleš Pištora 15. 02. 2016