Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Zemřel P. Řehoř Vojtěch Mareček OFM

Řehoř V. Mareček pocházel z Nedakonic na Moravském Slovácku. Za války v roce 1943 vstoupil do noviciátu františkánského řádu. Po válce byl s několika dalšími bratry poslán do Belgie, aby v Bruselu dokončil své teologické studium. V Lovani byl také vysvěcen v roce 1949 na kněze. Vrátil se však do Čech už za zcela změněné politické situace. Do obsazení klášterů v dubnu 1950 krátce působil v pražském konventu a v Hájku u Prahy.

Po rozehnání řeholí komunistickým režimem byl celý zbytek prvního dvacetiletí jeho kněžství poznamenán pohnutým putováním v těžkých podmínkách, jež následovaly: internace, vojna, soud za „sdružování proti republice“, vězení, práce v dolech, velmi náročný návrat do občanské společnosti v Brně, pevný bod díky zaměstnání fotografa.

Díky „Pražskému jaru“ přišel v roce 1969 na Spořilov a působil nejprve jako kaplan ve filiálním kostele na Chodově. Později po odchodu P. Hermacha převzal na Spořilově duchovní správu sám a působil zde čtyři desítky let. Když roku 2007 v souladu s církevním právem vkládal úřad faráře a své setrvání v pastoraci do rukou arcibiskupa, v textu napsal: „Pokud síly stačí a Bůh dopřeje, rád zůstanu ve farnosti, se kterou jsem srostl.“ Pán mu dopřál, že zde mohl zůstat prakticky až do své smrti.

Za jeho život poděkujeme při zádušní mši svaté v kostele sv. Anežky v Praze - Spořilově v pátek 20. července 2012 v 10.00 hodin a ve 12.00 hodin bude uložen do řádového hrobu na Olšanských hřbitovech. (Aleš Pištora)

16. 07. 2012