Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Zemřel P. Vladimír Valenta

Vladimír Valenta se narodil 16. prosince 1942 v Plzni. Kněžské svěcení přijal 3. prosince 1966 v Praze. Působil ve farnostech pražské arcidiecéze – v Jindřichovicích v Krušných Horách, ve Stodu u Plzně, v Praze – Modřanech a v Pečkách, kde působil až do odchodu na odpočinek ze zdravotních důvodů. I nadále pobýval v pečecké farnosti, kde podle možností vypomáhal službou u oltáře a za niž obětoval bolesti a utrpení zákeřné nemoci.

Poslední rozloučení se zesnulým proběhne při eucharistické oběti v pátek 8. července 2011 v 10.00 hodin v kostele sv. Václava v Pečkách. Po mši svaté bude zesnulý převezen na hřbitov v Praze – Modřanech, kde bude uložen do rodinného hrobu. (Aleš Pištora)

Úmrtní oznámení (dokument Adobe PDF)Úmrtní oznámení

04. 07. 2011