Vyhledávání Menu

Zemřel P. Zdislav Josef Falta, OFMCap.

P. Zdislav Josef Falta se narodil 29. července 1925 v Hradci Králové. V Hradci Králové také 29. června 1949 přijal kněžské svěcení. Od 1. března 1995 byl ustanoven duchovním správcem kostela Panny Marie Andělské a kostela Narození Páně s Loretánskou kaplí na Hradčanech. Dne 1. října 1997 byl uvolněn z funkce a ustanoven výpomocným duchovním tamtéž. Od roku 2000 pobýval v Charitním domově ve Staré Boleslavi.

Poslední rozloučení se koná při mši svaté v klášterním kostele Panny Marie Andělské v Praze na Loretánském náměstí dne 16. srpna od 10.00 hodin. Poté bude jeho tělo uloženo do kapucínského hrobu na břevnovském hřbitově. (Aleš Pištora)

30. 03. 2015