Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Zemřel prof. Mojmír Horyna

Prof. Horyna absolvoval studium dějin umění na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v letech 1963 až 1969. Poté krátce působil v Národní galerii v Praze a ve Středisku památkové péče východočeského kraje v Pardubicích. Od roku 1972 do roku 1987 byl zaměstnán ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů v ateliéru, který fakticky vedl Dr. Dobroslav Líbal. Listopad roku 1989 mu otevřel cestu k působení na Karlově univerzitě, kam byl povolán na Ústav pro dějiny umění Filozofické fakulty. Zde byl jeho ředitel od roku 2000 do roku 2005, kdy nastoupil do funkce prorektora Univerzity Karlovy, kterou zastával až do roku 2010.

Od samého počátku založení Ústavu dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě v roce 2003 se výrazně podílel na jeho činnosti a směřování. Zasazoval se trvale o upevnění jeho místa v rámci Katolické teologické fakulty, celé Karlovy univerzity  i odborné uměleckohistorické obce.

Láskou prof. Horyny byl český barok a zejména dílo velkých architektů této doby. Největší Horynovy monografie byly věnovány stavbám Santiniho a Dienzenhoferů. Prof. Mojmír Horyna spojoval svou rozsáhlou pedagogickou a vědeckou práci s památkovou péčí, v níž se neúnavě angažoval. Usiloval nejen o dobré směřování tohoto oboru, ale také přispěl k záchraně mnoha cenných památek. (P. Prokop Brož, Jiří Kuthan, Jan Royt)

27. 01. 2011