Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Zemřela sestra Fabiola Anna Šolcová

Sestra Fabiola se narodila 28. května 1923 v Havlovicích u Trutnova. Do Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského vstoupila 25. ledna 1946, první sliby složila 30. října 1949 a doživotní 22. srpna 1957. Působila v pražských nemocnicích Pod Petřínem a na Vinohradech. Od roku 1957, kdy sestry musely z nemocnice na Vinohradech odejít, věnovala svou lásku mentálně postiženým dětem v ÚSP ve Šternberku.

V roce 1970 byla zvolena generální ekonomkou a později generální asistentkou. Spolu s tehdejší vikářkou S. M. Ludmilou se stala věrnou spolupracovnicí Matky Vojtěchy a vzala na sebe všechna rizika a nebezpečí vyplývající z tehdejší totalitní doby. Jako řidička podnikala mnoho nebezpečných cest. Také pomáhala Matce Vojtěše zřizovat domy pro tajně přijímaný dorost kongregace, rozmnožovala ilegální tisk a rozvážela ho po komunitách. Byla skromná, nenáročná a často mimo společenství, aby neohrozila sestry. Po skončení tohoto úřadu začala s radostí žít opět v komunitě sester ve Frýdlantě nad Ostravicí. V roce 1989 přijala nelehkou službu na nunciatuře v Praze, kde brzy nastoupil první porevoluční nuncius Mons. Giovanni Coppa. Několik let pečovala o nemocného pana Schwanka a jeho manželku, kteří darovali Nemocnici Pod Petřínem prostředky na nákup některého vybavení. Odpočinek nalezla až v roce 1999, kdy se odstěhovala do komunity v Praze–Řepích. Také zde žila prostě a nenáročně v radostném soužití se spolusestrami.

I přes mnohé zdravotní těžkosti z ní vždy vyzařovala láska a vstřícnost ke všem sestrám živená důvěrnou modlitbou. Uměla se upřímně smát a radovat z darů života, měla zájem o všechno dění v kongregaci i v církvi. Po krátké hospitalizaci v Nemocnici Pod Petřínem zemřela posílena svátostmi církve a doprovázena modlitbami přítomných sester.

Za dar jejího života poděkujeme při mši svaté v kostele Svaté Rodiny v Praze–Řepích ve středu 16. dubna 2008 v 10 hodin. Své vzkříšení bude očekávat mezi svými spolusestrami na místním hřbitově.

R. I. P.

Úmrtní oznámení (dokument MS Word)Úmrtní oznámení 264.0 KB

14. 04. 2008