Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Život člověka je zápas - rekolekce s P. Józefem Augustynem v Praze

Zkušený duchovní rádce a autor mnoha úspěšných knih Józef Augustyn SJ se narodil r. 1950 v polských Olpinách. V roce 1965 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova, o 11 let později přijal kněžské svěcení. Po filozofických a teologických studiích v Polsku studoval spirituální teologii na Gregoriánské univerzitě v Římě. Přes dvacet let je činný jako animátor ignaciánských exercicií. Dva roky pracoval v Radiu Vatikán, je šéfredaktorem čtvrtletníku Duchovní život. Přednáší na Vysoké škole filozoficko-pedagogické v Krakově, kde zároveň i žije. Je autorem několika desítek knih, z nichž přes 20 bylo přeloženo do češtiny. Do České republiky přijíždí P. Augustyn pravidelně na pozvání Karmelitánského nakladatelství, aby zde vedl rekolekce a besedy o svých knihách.

Témata letošní rekolekce jsou: krása i zranitelnost lidského života; lidský život máme bránit; i kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla; boj Abraháma a dalších velikých postav SZ; vítězný Ježíšův zápas; Neposkvrněná Panna – znamení definitivního vítězství; náš každodenní zápas a naděje na vítězství; rozjímání Božího slova – pomoc a ochrana v našem zápolení.  

V rekolekci se kromě přednášek nabízí možnost osobní modlitby před Nejsvětější svátostí. Účastníci mohou klást písemné dotazy nebo využít nabídky svátosti smíření či duchovního rozhovoru s knězem. V rámci rekolekce proběhne též prezentace knih P. Augustyna.

Rekolekce se koná v Pastoračním středisku v Praze 6 (vchod z Kolejní 4). Program bude zahájen v pátek v 17:30 registrací a v 18:00 slavením eucharistie. Po zaslání přihlášky obdrží zájemce podrobnější informace se složenkou k uhrazení nákladů na rekolekci – 150 Kč.

Přihlašujte se nejpozději do 7. listopadu 2008 elektronickým formulářem nebo na adrese: Arcibiskupství pražské, Pastorační středisko, Thákurova 3, 160 00  Praha 6, tel.: 220 181 754 (705), e-mail: kancelar.ps@vira.cz, http://ps.apha.cz

Podrobný program (dokument Adobe PDF)Podrobný program 38.4 KB

(aj)

 

15. 09. 2008