Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Život se rodí ze smrti

Kazatelem při již tradiční ekumenické bohoslužbě u příležitosti Dne Země bude kazatel Baptistického sboru Jáchym Gondáš. Bohoslužbu hudebně doprovodí sbor Gabriel. Od 19.00 hodin následuje v sakristii kostela přednáška Marka Váchy s následnou debatou.

První Den Země byl slaven v San Francisku 21. března 1970 v den jarní rovnodennosti s cílem přimět odpovědné politiky k tomu, aby se ekologickými otázkami začali vážně zabývat. Oslava byla pravděpodobně původně zamýšlena i jako happening bojovníků proti válce ve Vietnamu a oslava narození V. I. Lenina. OSN začalo tento svátek, který se během let přenesl na 22. duben, slavit o rok později. Ať už je pozadí vzniku této tradice jakékoliv, výsledkem je kampaň, která si klade za cíl přenést otázku ekologie do politických kruhů. Ke každoročním oslavám se připojuje mnoho institucí, organizací, ale i jednotlivců. Pro křesťany je Den Země příležitostí vyjádřit svoji spoluzodpovědnost za stav životního prostředí, ke které vyzývá Bible. (Aleš Pištora)

17. 04. 2013