Vyhledávání Menu

ZPĚV SRDCE VE SVATOVÍTSKÉ KATEDRÁLE


Součástí letošní ekumenické modlitby za vlast bude koncert varhanních skladem Jakuba Jana Ryby. Modlitba se  koná 27. října 2015, v předvečer Dne vzniku samostatného československého státu, od 18.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Za varhany usedne Vladimír Roubal, z životopisu skladatele bude číst Vladimír Matějček.


48809


Ekumenickou modlitbu za vlast pořádá Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Ekumenickou radou církví a Metropolitní kapitulou u sv. Víta v Praze. Pozvání jsou všichni, kdo si chtějí připomenout vznik Československa, mezi jinými také starostové pražských městských částí a dalších měst pražské arcidiecéze, jakož i představitelé Hasičského záchranného sboru a Policie České republiky. V rámci večera bude představeno nově ustavené společenství přátel nových svatovítských varhan, které by měly být v pražské katedrále vztyčeny v roce 2018, kdy si od založení samostatného státu budeme připomínat rovných sto let.

Na samotnou ekumenickou modlitbu navazuje koncert varhanních skladeb Jakuby Jana Ryby v podání Vladimíra Roubala a smíšeného pěveckého sboru katedrály a Strahovského kláštera. Hudba bude doprovázena četbou úryvků z Rybova vlastního životopisu v podání Vladimíra Matějčka. Z programu stojí za zmínku skladba ze sbírky „Nové české písně“, která vyšla tiskem roku 1808 a obsahuje 12 písní s doprovodem klavíru, které Ryba zkomponoval na texty českých a slovenských obrozeneckých básníků.

Překladatel a recitátor Vladimír Matějček připomíná: „Přeštický rodák a rožmitálský učitel nebyl ´skladatelem jedné mše´ – oné České vánoční. Jestliže nám zanechal okolo půldruhého tisíce skladeb, nalezeno jich bylo zhruba 500 a ověřeno jen asi 300, jak udává Jiří Berkovec v roce1995. Např. v životopise zmiňovaný Varhanní koncert, napsaný v Příchovicích a poprvé hraný v Přešticích, nebyl dosud nalezen. Roku 1963 vyšlo zásadní dílo Jana Němečka ´Jakub Jan Ryba, život a dílo´, jehož součástí je Tématický katalog Rybových skladeb. Dospěl k číslu 559 – včetně děl uvedených Rybou v jeho seznamech, dnes ale nezvěstných. Rozsáhlé a rozmanité dílo Jakuba Jana Ryby čeká na své znovuobjevení a uvedení do života. Bude to ku prospěchu nejen jeho památce, ale především nám, jeho posluchačům a žákům. Dnešní koncert je jedním z kroků na této dlouhé, ale radostné cestě.“ (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 20. 10. 2015