Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Zpívané latinské chorální nešpory na Svaté Hoře

Církev ve všech svých dokumentech, které hovoří o liturgii, vyzdvihuje gregoriánský chorál jako nejvlastnější způsob zpívané modlitby katolické církve. Rovněž pak hovoří o nutnosti šířit denní modlitbu církve (modlitbu breviáře) i mezi laiky. Papežským bazilikám, a tedy i bazilice svatohorské, pak přísluší pečovat o vysokou úroveň liturgie a naplňovat znění těchto církevních dokumentů.

Již od května 2004 se na Svaté Hoře pravidelně konají české zpívané nedělní nešpory. V kalendářním roce 2010 však budou nově zařazeny i latinské chorální nešpory. Jako den jejich konání byla zvolena sobota, zejména proto, aby nedocházelo ke kolizi nešpor českých a latinských. Latinské chorální nešpory budou ve svatohorské bazilice probíhat vždy druhou sobotu v měsíci v 18:00 hodin.Protože modlitba těchto nešpor (v latinském jazyce se zpěvy gregoriánského chorálu) se neobejde bez podpory choralistů, kteří tento způsob modlitby ovládají, jsou k jejich slavení zváni zejména ti, kteří mají se zpěvem gregoriánského chorálu již zkušenosti.

To však neznamená, že by se modlitby latinských nešpor nemohli zúčastnit i ostatní věřící. Latinské nešpory se mohou také stát výjimečnou příležitostí pro pouť na Svatou Horu.

Přípravou materiálů a hudebním vedením nešpor byl pověřen pan Jiří Hodina, choralista s bohatými zkušenostmi. Vystudoval gregoriánský chorál ve Francii, a mimo jiné byl též dlouhou dobu činným v souboru Schola Gregoriana Pragensis.

Podklady pro modlitbu nešpor (texty, noty, nahrávka) budou k dispozici na internetových stránkách Svaté Hory vždy tři týdny před jejich konáním, aby se tak zájemci již v předstihu mohli seznámit s jejich obsahem.

Podklady pro nešpory v sobotu 9. ledna 2010 v 18:00 hodin naleznete zde.

Převzato ze stránek Svaté Hory.

08. 01. 2010