Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Zpívané procesí do kláštera v Hájku

Zpívané procesí na historické poutní cestě k druhé nejstarší loretě na sever od Alp do místa návratů v klášteře v Hájku je součástí festivalu duchovní hudby s názvem Svatováclavské slavnosti. Cyklus kultury s liturgií bude zahájen právě tradiční mariánskou poutí do kláštera v Hájku u Jenče. Časné vstávání bude odměněno nevšedním zážitkem poutních zastavení na starobylé cestě z Litovic do Hájku s doprovodem barokní hudby v podání Michaela Pospíšila a členů historického souboru Ritornello.

Po skončení mše navazují Loretánské litanie a od 13.15 hodin začíná beseda s arcibiskupem Dominikem Dukou. Od 15.00 hodin proběhne adorace zakončená slavnostním požehnáním. Zajištěno bude občerstvení, prodej křesťanských knih, prodej výherních losů. Mši svatou bude na varhany doprovázet prof. Otto Novák.

Františkánský klášter Hájek se zahradou a loretánskou kaplí leží osamoceně asi 17 km západně od Prahy, s níž je spojen řadou výklenkových kaplí. Základní kámen pro loretánskou kapli položil Florián Jetřich Žďárský ze Žďáru 12. června 1623 jako výraz vděku za narození vytouženého dědice a přízeň císaře. 2. června 1625 kapli posvětil ke cti blahoslavené Panny Marie Loretánské pražský arcibiskup kardinál Harrach. Kaple se okamžitě stala populárním poutním místem a pomohla inspirovat vznik pražské Lorety. Hájecký klášter fungoval až do roku 1950, kdy byl v rámci komunistické Akce K zrušen. Po dlouhá desetiletí byl devastován umístěním zbrojní výroby, v níž byli zaměstnáni i duchovní internovaní v Hájku. Neúnavná práce bratrů františkánů toto výjimečné a krásné místo pomalu vrací k jeho původnímu určení. (Aleš Pištora)

07. 09. 2011