Vyhledávání Menu

Zpívání koled u chlebových jesliček v katedrále

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě se 25. prosince 2013 od 16.00 hodin budou zpívat české koledy u chlebových jesliček. Zazní rovněž pásmo koled Karla Steckera. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP zve všechny děti a jejich rodiče.

Úvodní slovo pronese děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze P. Ondřej Pávek. Přítomen bude rovněž kardinál Dominik Duka OP, který přítomné osloví sváteční řečí. Po ní bude následovat zpívání koled v podání spojených pražských dětských sborů.

Unikátní chlebový betlém je ve svatovítské katedrále vystaven od 18. prosince 2013 do 12. ledna 2014. Jedná se o největší chlebový betlém u nás znázorňující tradiční betlémský výjev tvořený krajinou s lidskými a zvířecími postavami, stavbami a stromy v celkovém počtu 558 objektů. Ty byly zhotoveny z chlebové kůrky a střídy kombinací různých technik, například vyřezáváním, modelováním, zamoučňováním, drobením či lepením.

„Chlebový betlém, který v katedrále udělá radost především dětem, nás upomíná na to, že Betlém (Bet-lechem) znamená hebrejsky 'dům chleba'.  Dům chleba je domem lásky, domem, kde jsme jako děti dostávali najíst, kde hledáme útočiště, je to domov. Ale je to také cíl naší cesty - dům Boží,“ říká k tomuto pozoruhodnému výtvoru kardinál Duka.

Unikátní chlebový betlém bude vystaven ve svatovítské katedrále na Pražském hradě ve dnech 18. prosince 2013 až 12. ledna 2014, vždy v pondělí až sobotu od 9.00 hodin do 15.40 hodin, v neděli pak mezi 12.00 až 15.40 hodin. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 19. 12. 2013