Vyhledávání Menu

Zpráva k projektu Betlémy 2015


Během vánoční doby se v pražské arcidiecézi konalo velké množství liturgických obřadů a různých programů s vánoční tematikou. Mezi ty nejzajímavější jistě patřil projekt Betlémy 2015.


56215

Foto: Člověk a víra, Roman Albrecht


Po skončení vánoční doby patří velké poděkování všem duchovním správcům a editorům za zpřístupnění široké nabídky informací o adventních a vánočních programech v rámci projektu Betlémy 2015. Ten již počtvrté umožnil návštěvníkům snadnější prohlídku betlémů v celé Praze.

Do projektu se na území hlavního města zapojilo 34 kostelů, které během adventu a Vánoc nabídly více než 300 programů včetně přehledu bohoslužeb a možností návštěv betlémů vystavených v kostelích.

Projekt byl opět propojen s akcí Betlémské světlo, kterou organizuje Junák – svaz skautů a skautek (rozdávání světla vezeného přímo z jeskyně v Betlémě, kde se narodil Ježíš Kristus), které bylo k dispozici v některých zapojených kostelích, stáncích, infocentrech a poštách.

Obě aktivity zaznamenaly znovu vyšší návštěvnost než v předešlém ročníku a to i díky laskavé pomoci a podpoře všech partnerů.

Do 2. února 2016 probíhá soutěž o nejhezčí fotku kompletního sbírkového papírového betlému (nejhezčí aranžmá všech 30 figurek), které jsou od roku 2012 k dispozici v jednotlivých kostelích. Očekáváme fotografii tiskové kvality zaslanou elektronicky na e-mail: kancelar.ps@apha.cz. Porota došlé fotografie vyhodnotí a 5 nejhezčích snímků ocení.


Související

Nechte se provést po pražských Betlémech  

Jan Dlabač 13. 01. 2016