Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Zpráva o cestě kardinála Duky do Peru

Svou služební cestu, kterou absolvoval v doprovodu bývalého velvyslance ČR v Peru a Bolívii dr. Jana Kopeckého, zahájil pražský arcibiskup v Limě. Na letišti byl uvítán českým velvyslancem Vladimírem Eisenbrukem a generálním ředitelem odboru pro Evropu Ministerstva zahraničních věcí Peru Alberto Salasem, s nímž se kardinál Duka velmi dobře znal již z jeho působení v České republice na pozici velvyslance Peru. Krátce po příletu se také sešel se svým řeholním bratrem Juanem José Salaverry, místním provinciálem řádu dominikánů.

Pražský arcibiskup a předseda České biskupské konference kardinál Duka rovněž strávil několik velmi přátelských chvil ve společnosti arcibiskupa z Limy kardinála Juana Luise Cipriani Thorna. Promluvil také s předsedou peruánské biskupské konference Salvadorem Josém Miguelem Piñeiro Garcíou Calderónem. Rozhovor trval více než hodinu a Salvador Piñeiro objasnil některé problémy, s nimiž se potýká biskupská konference v Peru, kde jsou veliké rozdíly mezi jednotlivými diecézemi zejména co do složení obyvatelstva.

Nejdůležitějším momentem celé návštěvy byla přednáška na Fakultě komunikačních věd, turismu a psychologie University San Martin de Porres v Lime. Hlavní myšlenkou příspěvku pražského arcibiskupa byl zápas o svobodu jednotlivce pro kolonizaci Latinské Ameriky a přínos dominikánského řádu, který byl prvním katolickým řádem v Jižní Americe. Přednášku vyslechlo mnoho politických, filosofických a vědeckých veličin, jakož i mnoho místních studentů. Svého zástupce vyslal i ministr zahraničních věcí.

V úterý 6. listopadu večer byl kardinál Duka hostem dominikánů v Limě. V bazilice Santo Domingo, kde jsou pohřbeni oba svatí dominikánského řádu - Santa Rosa de Lima a San Martin de Porres, koncelebroval mši svatou. V jedné z kaplí této baziliky se rovněž nachází soška Pražského Jezulátka, kterou v roce 2010 tomuto kostelu věnoval kardinál Duka jako náhradu za sošku, která byla v roce 2002 odcizena. V kruhu dominikánů měl pražský arcibiskup přednášku na téma „Církev v dobách komunismu“.

Veliké pocty se kardinálu Dukovi dostalo, když mu president regionu Felix Moreno Caballero předal v pevnosti Real Felipe de Callao nejvyšší vyznamenání regionu Callao. Dalším z vrcholných okamžiků celé cesty byl kulatý stůl s názvem „Pocta Václavu Havlovi“, který se konal na půdě diplomatické akademie peruánského ministerstva zahraničních věcí. S kardinálem Dukou přišli diskutovat významní zástupci intelektuálního života Peru jako malíř Fernando de Szyslo či filosof a politik Fernando Carvallo.

Pražský arcibiskup rovněž navštívil lokalitu Cuzco, která byla v předkolumbovských dobách centrem incké říše. Na ruinách inckých chrámů byly po španělské invazi postupně budovány katolické chrámy. Na základech posvátného místa Coricancha – chrámu boha slunce Inti tak dnes stojí klášter dominikánů, který je jednou z nejvýznamnějších turistických atrakcí v Cuscu.

Pražského arcibiskupa zde přivítal starosta města Luis Arturo Florez Garcia. Hovořili spolu o možnosti, aby se Praha a Cusco staly partnerskými městy, a kardinál Duka slíbil, že bude tento nápad tlumočit pražskému primátorovi. Podobný nápad vzešel také z rozhovoru pražského arcibiskupa s arcibiskupem Cusca Mons. Ugartem. Týkal se spolupráce pražské arcidiecéze a arcidiecéze Cusco.

Poslední den svého pobytu koncelebroval kardinál Duka mši svatou v kostele Nuestra Senora de las Marianas ve čtvrti San Isidro. Před odletem ještě navštívil hlavní katedrálu Limy na náměstí Plaza de Armas a kostel Santa Rosa de Lima ve čtvrti Acho. Tento kostel stojí v místech, kde žila rodina sv. Růženy z Limy. Dodnes se zachoval její domek, lékárna či nemocnice, kde sama ošetřovala nemocné.

Jak říká průvodce kardinála Duky dr. Kopecký: „cesta otce kardinála měla veliký význam nejen po stránce církevní, ale i po stránce politické. Kardinál Duka byl první osobností české církve, která kdy do Peru přijela“. Peru je dnes zemí velikého ekonomického rozmachu, který je všude na první pohled vidět. Cesta pražského arcibiskupa tak byla významným příspěvkem k oslavám 90. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Peru a Československem. (Jan Kopecký, Aleš Pištora)

21. 11. 2012