Zpravodaj pražské arcidiecéze

 

 

nový zpravodajZpravodaj pražské arcidiecéze je měsíčník přinášející zejména laické veřejnosti informace o arcidiecézi. Impulsem pro vznik byla po roce 1989 vzrůstající potřeba vytvořit periodikum zpravující o dění, změnách a  akcích v arcidiecézi, avšak odlehčené od informací  potřebných výhradně nebo zejména kněžím nebo zaměstnancům Arcibiskupství pražského – tuto úlohu plnil Oběžník pražské arcidiecéze (dnešní Acta curiae archiepiscopalis pragensis). V červnu 1992 vyšlo první číslo Zpravodaje, od té doby vychází pravidelně 10 čísel ročně (v průběhu školního roku). 

Aktuální ročník 2015

leden únor březen
duben květen červen
září  říjen listopad
prosinec

Starší ročníky

2014

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

duben - příloha, anketa

2013

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

Přílohy

červen - prázdninová příloha

2012

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

Přílohy

květen - příl. Výročí arcidiecéze
červen - prázdninová příloha

2011

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

Přílohy

únor - Bulletin PS str. 1
únor - Bulletin PS str. 2
březen - Bl. Gerhard Hirschfelder
březen - Postní příloha
květen - První rok Dominika Duky na svatovojtěšském stolci
červen - Prázdniny 2011
září - Radiožurnál - Křesťanské pořady
říjen - Bulletin PS 2011/2012

2010

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

Přílohy

červen - prázdninová příloha
říjen - Progr. PS str. 1
říjen - Progr. PS str. 2

2009

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

Přílohy

únor - Program PS na letní sem. 2008/2009 str. 1
únor - Program PS na letní sem. 2008/2009 str. 2
červen - prázdninová příloha
říjen - Progr. PS na zimní semestr 2009/2010 str. 1
říjen - Progr. PS na zimní semestr 2009/2010 str. 2

2008

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

Přílohy

únor - Program Pastoračního střediska na letní semestr 2007/2008 str. 1
únor - Program Pastoračního střediska na letní semestr 2007/2008 str. 2
červen - Rok svatého Pavla
říjen - Leták Pastoračního střediska str. 1
říjen - Leták Pastoračního střediska str. 2
říjen - Růženec - kontemplativní modlitba

2007

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

Přílohy

leden - Program Pastračního střediska str. 1
leden - Program Pastračního střediska str. 2
říjen - Program Pastračního střediska str. 1
říjen - Program Pastračního střediska str. 2

2006

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

Přílohy

květen - Novéna k Duchu svatému
říjen - Program Pastračního střediska str. 1
říjen - Program Pastračního střediska str. 2

2005

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

Přílohy

příloha květen - Úmrtí papeže Jana Pavla II.
příloha červen - Výběr z letních akcí
příloha září - Program Pastoračního střediska

2004

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

2003

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

 

 

01. červenec 2013

Zasílání novinek e-mailem

Zavřít okno