Vyhledávání Menu

Zprávy o postupu rekonstrukce na Svaté Hoře

 

46440

 

Operativní stavebně historický průzkum v areálu stále probíhá. 
Záchranný archeologický průzkum byl prakticky dokončen.

V basilice probíhají práce na technických instalacích v souladu s projektem.
Ve dvoře ambitů probíhají práce zejména na odvodnění. Stále probíhá snášení staré a instalace nové šindelové krytiny. 

V budově proboštství jsou prováděny technické instalace (páteřní i koncové rozvody ZTI, elektro atd.).

V plném proudu jsou restaurátorské práce na vybraných částech, kde dochází k obnově výmaleb v nově odhalených klenbách.

Náměstí je v současnosti dotčeno zásadní úpravou, byla v souladu s PD odstraněna opěrka a nyní je budována nová, železobetonová, na kterou budou opět ukotveny původní kyklopské kameny.

Na Svatohorském schodišti, kde již byly provedeny drobné zednické opravy, začala výmalba a je dokončeno vzorkování výmalby soklu, které se odehraje v souladu s nálezy.

 

Foto: TDI a Archiv STO

 

Fotogalerie ke zprávám o postupu rekonstrukce na Svaté Hoře

 

 

 

46494

 

Anna Pincová 24. 08. 2015