Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Zvoníci si s kardinálem Dukou připomněli Heřmana z Reichenau

Blahoslavený Heřman z Reichenau známý též jako Hermannus Contractus se narodil 18. července 1013 v Altshausenu (Švábsko) a zemřel 24. září 1054 v klášteře Reichenau. Heřman byl synem hraběte Wolfrada II. z Altshausenu. Celý život strávil upoután na invalidní křeslo, v němž ho přenášeli, a pouze obtížně mluvil. V pouhých sedmi letech (roku 1020) jej rodiče svěřili do rukou velmi vzdělaného opata Berna. Mladičký Heřman tehdy vstoupil do kláštera v opatství Reichenau na stejnojmenném ostrově v Bodamském jezeře. Ve svých dvaceti letech (v roce 1043) složil řeholní sliby a stal se benediktinským mnichem.

Heřman přispěl svou celoživotní prací ke všem čtyřem uměním kvadrivia. Byl proslulý jako hudební skladatel (mezi jeho významná dochovaná díla patří například oficia pro sv. Afru a Wolfganga). Napsal také pojednání o hudební vědě, je autorem několika prací z geometrie, aritmetiky, mechaniky a astronomického pojednání o astrolábech (v té době byly tyto astronomické měřicí přístroje v západní Evropě žhavou novinkou).

Jako středověký historik, napsal podrobnou kroniku Chronicon - analytické podání světových dějin od Kristova narození do roku 1054, v jejímž vedení pokračoval jeho žák Bertold z Reichenau, který ji dovedl do roku 1080. V jedné Heřmanově práci je dokonce náznak propočtu „přesného“ určení počátku křesťanské éry. Heřmanova přátelská osobnost, klášterní ctnost, železná vůle, a především jeho vzdělanost přitahovala velké množství studentů, z nichž se později stali rovněž významní učenci své doby.

Uměl několik jazyků, včetně arabštiny, řečtiny a latiny, a také psal básně s náboženskou tematikou. Když v pozdějším životě oslepl, začal psát písně, z nichž nejznámější jsou Salve Regina a Alma Redemptoris Mater. Heřman zemřel v klášteře dne 24. září 1054 ve věku 40 let. V benediktinském řádu je uctíván jako světec, blahořečil jej papež Pius IX. roku 1863. Jeho památka je slavena 25. září. Více na www.campanarii.cz. (Tomáš Stařecký, Aleš Pištora)

18. 07. 2013