Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Zvony a zvonohry českých kostelů

Radek Rejšek, hudební skladatel, varhaník a hráč na zvonkohru v pražské Loretě se narodil v roce 1959.  Studoval kompozici a hru na trubku na konzervatoři v Praze. Ve studiu kompozice pak pokračoval na pražské AMU a na brněnské JAMU, kde v roce 1990 svá studia ukončil. Je tvůrce scénické hudby a vyučuje na pražské konzervatoři. Jeho celoživotní zálibou je historie, stavba varhan a kampanologie. V Českém rozhlase realizoval několik projektů týkajících se památných a umělecky hodnotných nástrojů či historických varhan, nahrál zvuk více než 600 zvonů z Čech a Moravy. Svojí iniciativou přispěl k restaurování zvonkohry pražské Lorety, kde působí jako "titulární carillonér ".

„Večery u kapucínů“ se konají vždy první středu v měsíci v prostorách kláštera. Výtěžek dobrovolného vstupného je věnován jedné z institucí dle výběru bratří kapucínů. Tentokrát výtěžek dobrovolného vstupného získá Česká unie neslyšících, organizace, která vznikla za účelem ochrany a prosazování práv, zájmů a potřeb osob se sluchovým postižením, a to již v roce 1990. Sdružuje všechny, kteří se zajímají o problematiku a specifickou kulturu neslyšících. V rámci své činnosti umožňuje a podporuje společenské a kulturní kontakty osob se sluchovým postižením, posiluje jejich sociální a právní vědomí a zvyšuje tak možnosti jejich zapojení do života společnosti. Více najdete na www.veceryukapucinu.cz. (Aleš Pištora)

24. 04. 2012