Požehnání svatoprokopského poutního areálu na Sázavě

Bohoslužbu spojenou s požehnáním obnoveného svatoprokopského poutního areálu na Sázavě povede kardinál Dominik Duka.
více

Varhanní nešpory maltézských rytířů

V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ proběhne koncert duchovní hudby. Program: Max Reger, Antonio Vivaldi, C. Saint-Saëns, G. F. Händel, G. Giordani, D. D. Bella, J. S. Bach, Unico Wilhelm van Wassenaer. Účinkují: Veronika Karasová – zobcová flétna, Alžběta Mekotová – zpěv, Simona Valentová – zpěv, Daria Kassina – housle,...
více

Co je nového

Om019878 malý web

Prázdniny v lese

Jako každý rok nabízí Lesní správa brigády a někdy i trvalou práci v lesích.
více
Vaclav-sustr1-002

Kněžské svěcení v arcidiecézi

Jediné kněžské svěcení se letos uskuteční v pražské arcidiecézi. Jáhen Václav Šustr přijme kněžské svěcení ve svatovítské katedrále z rukou kardinála Dominik Duky v sobotu 19.6. v 10.00. Primici bude mít novokněz v neděli 20. 6. ve 14.00 v kostele sv. Václava na Smíchově. Václav Šustr se narodil 9. srpna 1993 v Praze. Navštěvoval mateřskou a základní...
více
Logo-ap-2-690kb

Kardinál Duka ocenil osobnosti arcidiecéze

Čtveřici osobností spjatých svým životem a dílem s pražskou arcidiecézí vyznamenal 15. června při příležitosti svátku hlavního patrona pražské katedrály sv. Víta kardinál Dominik Duka. Během bohoslužby ve svatovítské katedrále ocenil pražský arcibiskup medailí biskupa Antonína Podlahy následující osobnosti. Jáhen Martin Opatrný se od mládí intenzivně účastnil farního života u sv....
více
Všechny novinky

Další akce

Zážitková noc na Svaté Hoře

V návaznosti na slavnost Korunovace milostné sošky Panny Marie Svatohorské, která vyvrcholila v neděli 13. června, je ve svatohorském poutním areálu možné zúčastnit se zážitkového pobytu s názvem Noc na Svaté Hoře. Účastníky čeká noční prohlídka ambitu, krápníková kaple při svíčkách, nádherné vyhlídky, večeře s živou hudbou v barokní jídelně a...
více

PŘÍPRAVA NA ŽIVOT V MANŽELSTVÍ

Přijímáme přihlášky do letního kurzu 8. 6.–27. 7. 2021, který proběhne distanční formou, více na stránkách Centra pro rodinu.
více

Jak naplnit prázdné hnízdo

Program pro manžele v termínu 17.–19. 9. 2021 připravujeme zvlášť pro rodiče, kterým odcházejí nebo už odešly děti z domova.
více
Kalendář akcí