Varhanní nešpory maltézských rytířů

Řádový kostel Panny Marie pod řetězem, Lázeňská ulice, Praha 1 – Malá Strana

V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ proběhne koncert duchovní hudby. Program: Max Reger, Antonio Vivaldi, C. Saint-Saëns, G. F. Händel, G. Giordani, D. D. Bella, J. S. Bach, Unico Wilhelm van Wassenaer. Účinkují: Veronika Karasová – zobcová flétna, Alžběta Mekotová – zpěv, Simona Valentová – zpěv, Daria Kassina – housle, Tereza Pelikánová – violoncello, Tomáš Müller – pozoun, Zuzana Ambrošová – varhany, Martin Moudrý – varhany.
Koncert pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty, Konzervatoř a střední škola Jana Deyla a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1.