Zápis do MŠ a ZŠ Parentes

Praha 13

Na začátku měsíce dubna – 6. 4. 2021 – proběhne zápis dětí do první třídy v Základní škole a mateřské škole Parentes Praha. Přestupové zkoušky do 6. třídy proběhnou 18. 5. 2021. Škola přijímá žáky i do dalších ročníků.

Základní škola a mateřská škola Parentes Praha nabízí rodičům pro jejich děti kvalitní vzdělání prostoupené křesťanskými hodnotami v Praze již od roku 2009. Škola se zaměřuje nejen na kvalitní intelektuální formaci svých žáků, ale na rozvoj morálních hodnot a ctností u dětí. Spolupracuje s rodinou v jejím poslání prvního vychovatele. Každé dítě může počítat s podporou  tutora během své školní docházky. Společně nalézají způsob, jak využít z nabízeného vzdělávání co nejvíce. Tutor se pak pravidelně setkává s rodiči, aby škola i rodina společně pracovaly ve prospěch dětí. V současné době sídlí škola v nových moderních prostorech na Praze 13. Více informací na www.parentes.cz.