Myslivost

Myslivost je nedílnou součástí komplexní péče o les a krajinu. Hlavním cílem není jen dosáhnout vyvážených stavů zvěře s lesním prostředím, ale i soustavná péče o toto prostředí. Prostředky získané z pronájmů honiteb a výkonu práva myslivosti musí být z části vráceny zpět do lesa, honiteb. Narušené vztahy jsou v některých lokalitách (Krušné hory) velkou výzvou pro lesní správce a vlastníky lesů. Odloučení vlastnického práva od práva myslivosti, pokračující změny ve využívání krajiny, stavební činnost, intenzifikace zemědělské a lesnické výroby, rekreační tlak – to vše jsou faktory, které musíme při managementu zvěře zohlednit. Děje se tak prostřednictvím péče o úživnost honitby, klidové zóny, přezimovací obůrky aj., založené na odbornosti a tradici české myslivosti.

Ymslivost

Snahou arcibiskupství je přispět k uchování bohatství české myslivosti a jejímu předání dalším generacím (trubači, kynologie apod.). V současné době probíhá proces vytváření vlastních honiteb. Část nově uznaných honiteb v držení Arcibiskupství pražského bude určena k pronájmu a část bude obhospodařována ve vlastní režii.

Více informací o pronájmu honiteb a poplatkových lovech v režijních honitbách poskytne:

Referent myslivosti a ochrany přírody: Ing. Roman Smetana 
E-mail: roman.smetana@apha.cz
Tel.: 220 181 735
Mob.: 776 101 500

POPLATKOVÉ LOVY

Lesní správa nabízí poplatkové lovy v níže uvedených režijních honitbách:

Roželov

Honitba Roželov se rozkládá na jižní a jihozápadní straně třemšínského masivu v jižní skupině Brd. Jedná se o rozsáhlou lesní oblast, kde v druhové skladbě převládá smrk, ale najdeme zde i porosty dalších dřevin – buk, modřín, jasan, dub, olše či bříza. Celá honitba je dobře zpřístupněna hustou sítí lesních cest, jež navazují na veřejné komunikace spojující Brdy s okolními aglomeracemi (Praha cca 70 min, Plzeň cca 45 min). Honitba je hojně zazvěřena především spárkatou zvěří. Normovány jsou stavy zvěře vysoké, černé a srnčí, dále je možné lovit i migrující jedince jelena siky.

Pro lovecké hosty lze zajistit ubytování v rožmitálském penzionu Panský dům, který arcibiskupství provozuje. Případně je k přenocování možné využít i loveckou chatu Moricka, která je umístěná téměř ve středu honitby.

Moricka-nova2

Nový Dům

Honitba Nový dům vznikla v roce 2016 sloučením původních honiteb Nový dům a Horní Blatno v nejatraktivnější části Krušných hor. Tím vznikla lesní jelenářská honitba o rozloze téměř 2000 ha.

Lov jelení a černé zvěře v NPR Novodomské rašeliniště a v její bezprostřední blízkosti, nabízí nevšední zážitky horské myslivosti ve velmi dobře zazvěřené honitbě. 

Bonusem pro vytrvalé a zdatné lovce může být i setkání s tetřívkem v jeho přirozeném prostředí. Zkušený a diskrétní personál, po dohodě s Vámi, přizpůsobí způsob lovu Vašim požadavkům, dovednostem a možnostem. S přáním Lovu zdar Vás zveme k nám, do Krušných hor.

Myslivost2

Chynín

V jihozápadní části brdských lesů, v prostředí nádherné přírody plné zvěře, se nachází honitba Chynín.

V doprovodu profesionálních myslivců se naskýtá možnost poplatkového lovu jelena evropského, srnce či prasete divokého.

Srdečně Vás zveme k jedno či vícedenní návštěvě s možností ubytování v loveckém srubu nebo v penzionu Panský dům v Rožmitále pod Třemšínem.

Myslivost-3