Zpravodaj arcidiecéze

Arcibiskupství pražské vydává pravidelný měsíčník Zpravodaj arcidiecéze pražské, který široké veřejnosti přináší informace o aktuálním dění v diecézi a aktivitách organizovaných arcibiskupstvím, farnostmi a dalšími subjekty. Zpravodaj vychází v měsíčním nákladu 2000 kusů v počtu jedenácti čísel ročně. Historicky se vyvinul z Oběžníku pražské arcidiecéze a dnešních Acta curiae, která slouží ke komunikaci s kněžími a zaměstnanci arcibiskupství. Podněty, upozornění a žádost o publikaci můžete zasílat na adresu zpravodaj@apha.cz.

Dobrovolný příspěvek za jedno číslo činí v letošním roce 15 Kč, ideálně na číslo účtu 45301130/2700, variabilní symbol 7, do poznámky uveďte prosíme slovo Zpravodaj. Předplatné tištěného vydání je možné objednat na adrese zpravodaj@apha.cz.

2021

Vydání Odkaz na stažení Témata
Leden
číslo 1/2021
Zpravodaj ve formátu PDF Novoroční Pastýřský list kardinála Duky, Zjevení Páně, Papež František
o sv. Jeronýmovi…
Únor
číslo 2/2021
Zpravodaj ve formátu PDF Beatifikační proces P. Adolfa Kajpra, Jak na letošní půst? Nemocniční kaplanka, Papežové o naději…
Březen
číslo 3/2021
Zpravodaj ve formátu PDF Příprava snoubenců, Likvidace lepry, Nová koncepce hospodaření…
Duben
číslo 4/2021
Zpravodaj ve formátu PDF Velikonoce v katedrále, Transparentnost hospodaření, Sv. Ludmila – první diplomatka…
Květen
číslo 5/2021
Zpravodaj ve formátu PDF Hroby světců v katedrále, Obrat k rodinným hodnotám, Být Marii na blízku…
Červen
číslo 6/2021
Zpravodaj ve formátu PDF Stará část katedrály, Sv. Ludmila vychovatelka, Posvátný prostor…
Červenec-srpen
číslo 7-8/2021
Zpravodaj ve formátu PDF Nová část katedrály, Církev o manželství, hospodaření arcidiecéze…
Září
číslo 9/2021
Zpravodaj ve formátu PDF Národní Svatoludmilská pouť Tetín, Den církevního školství, Výpravná kniha o Mariánském sloupu…
Říjen
číslo 10/2021
Zpravodaj ve formátu PDF text připravujeme

2020

Vydání Odkaz na stažení Témata
Leden
číslo 1/2020
Zpravodaj ve formátu PDF Tříkrálová sbírka, Fakultní knihovna, Rekonstrukce ve Staré Boleslavi…
Únor
číslo 2/2020
Zpravodaj ve formátu PDF Dva generální vikáři, Mateřská škola Srdíčko, Péče o seniory…
Březen
číslo 3/2020
Zpravodaj ve formátu PDF Eucharistický kongres, Sociální byty, Klášter Hradčany…
Duben
číslo 4/2020
Zpravodaj ve formátu PDF Velikonoce naplno, i když jinak…, 3 kněží v těžké době, Bohatství charitních aktivit…
Květen
číslo 5/2020
Zpravodaj ve formátu PDF Mariánské pobožnosti, Charita v Mnichovicích i v Indii, Kaplani a bohoslovci
v nemocnicích…
Červen
číslo 6/2020
Zpravodaj ve formátu PDF Noc kostelů 12. 6., Dovolená u nás, Zázrak jménem LES…
Červenecsrpen
číslo 7/2020
Zpravodaj ve formátu PDF Zamyšlení o eucharistii, Hospodaření arcidiecéze, Letní poutní slavnosti…
Září
číslo 8/2020
Zpravodaj ve formátu PDF Obnovený Mariánský sloup, Anketa mezi kněžími, Nové sociální byty…
Říjen
číslo 9/2020
Zpravodaj ve formátu PDF Svatováclavské zamyšlení, Pomoc Bělorusku, Červená středa…
Listopad
číslo 10/2020
Zpravodaj ve formátu PDF Přijímání na ruku, Domácí katecheze, Nové varhany na Spořilově…
Prosinec
číslo 11/2020
Zpravodaj ve formátu PDF Nový kostel na Barrandově, Adventní zamyšlení, Vánoce lidí bez domova

Archiv zpravodajů