Zpravodaj arcidiecéze

Arcibiskupství pražské vydává pravidelný měsíčník Zpravodaj arcidiecéze pražské, který široké veřejnosti přináší informace o aktuálním dění v diecézi a aktivitách organizovaných arcibiskupstvím, farnostmi a dalšími subjekty. Zpravodaj vychází v měsíčním nákladu 2000 kusů v počtu jedenácti čísel ročně. Historicky se vyvinul z Oběžníku pražské arcidiecéze a dnešních Acta curiae, který slouží ke komunikaci s kněžími a zaměstnanci arcibiskupství. Podněty, upozornění a žádost o publikaci můžete zasílat na adresu zpravodaj@apha.cz.

Dobrovolný příspěvek na jedno číslo činí v letošním roce 15 Kč za číslo, předplatné tištěného vydání je možné objednat na adrese zpravodaj@apha.cz.

2021

VydáníOdkaz na staženíTémata
Leden
číslo 1/2021
Zpravodaj ve formátu PDFNovoroční Pastýřský list kardinála Duky, Zjevení Páně, Papež František
o sv. Jeronýmovi…

2020

VydáníOdkaz na staženíTémata
Leden
číslo 1/2020
Zpravodaj ve formátu PDFTříkrálová sbírka, Fakultní knihovna, Rekonstrukce ve Staré Boleslavi…
Únor
číslo 2/2020
Zpravodaj ve formátu PDFDva generální vikáři, Mateřská škola Srdíčko, Péče o seniory…
Březen
číslo 3/2020
Zpravodaj ve formátu PDFEucharistický kongres, Sociální byty, Klášter Hradčany…
Duben
číslo 4/2020
Zpravodaj ve formátu PDFVelikonoce naplno, i když jinak…, 3 kněží v těžké době, Bohatství charitních aktivit…
Květen
číslo 5/2020
Zpravodaj ve formátu PDFMariánské pobožnosti, Charita v Mnichovicích i v Indii, Kaplani a bohoslovci
v nemocnicích…
Červen
číslo 6/2020
Zpravodaj ve formátu PDFNoc kostelů 12. 6., Dovolená u nás, Zázrak jménem LES…
Červenecsrpen
číslo 7/2020
Zpravodaj ve formátu PDFZamyšlení o eucharistii, Hospodaření arcidiecéze, Letní poutní slavnosti…
Září
číslo 8/2020
Zpravodaj ve formátu PDFObnovený Mariánský sloup, Anketa mezi kněžími, Nové sociální byty…
Říjen
číslo 9/2020
Zpravodaj ve formátu PDFSvatováclavské zamyšlení, Pomoc Bělorusku, Červená středa…
Listopad
číslo 10/2020
Zpravodaj ve formátu PDFPřijímání na ruku, Domácí katecheze, Nové varhany na Spořilově…
Prosinec
číslo 11/2020
Zpravodaj ve formátu PDFNový kostel na Barrandově, Adventní zamyšlení, Vánoce lidí bez domova