Podporuji svou arcidiecézi

V neděli 16. května a 10. října se v kostelích pražské arcidiecéze uskuteční sbírka na tzv. služné kněží, tedy na podporu mezd duchovních. Získané prostředky budou shromážděny ve Fondu sv. Vojtěcha, z něhož budou na základě principu solidarity využívány na částečné uhrazení kněžských platů. Informační leták vydaný při této příležitosti naleznete zde.

Zároveň zveřejňujeme leták, který stručně seznamuje zájemce se způsobem hospodaření v pražské arcidiecézi. Kromě základního popisu ukazuje jeho obsah, jakým způsobem naše arcidiecéze potřebuje kráčet, aby zajistila svoji hlavní činnost, aby byly finance na evangelizaci, obživu duchovních i základního odborného personálu, a také na opravy kostelů a far.

O hospodaření arcidiecéze pojednává i rozhovor s generálním vikářem pražského arcibiskupství Mons. Janem Balíkem. Rozhovor si můžete přečíst zde: Rozhovor s Mons. Janem Balíkem o hospodaření arcidiecéze – Apha