Arcibiskupství pražské, dobré hospodaření pro Boží dílo

Zveřejňujeme leták, který stručně seznamuje zájemce se způsobem hospodaření v pražské arcidiecézi. Kromě základního popisu ukazuje jeho obsah, jakým způsobem naše arcidiecéze potřebuje kráčet, aby zajistila svoji hlavní činnost, aby byly finance na evangelizaci, obživu duchovních i základního odborného personálu, a také na opravy kostelů a far.