Vyhledávání Menu

Akademie nejen pro seniory

„Stáří je zvláštní dobou milosti, ve které nás Pán znovu povolává, volá nás, abychom opatrovali víru a předávali ji, volá nás, abychom se modlili zvláště přímluvou, volá nás, abychom byli nablízku těm, kdo jsou v nouzi… Senioři, prarodiče mají schopnost chápat i ty nejobtížnější situace! A když se v těchto situacích modlí, je jejich modlitba mocná!“
Papež František I. (promluva k seniorům, Řím 28. 9. 2014)

Akademie nejen pro seniory je pravidelný cyklus setkávání otevřené skupiny nejen seniorů se zajímavými hosty, kněžími, řeholníky i laiky, kteří přednášejí a se svým publikem diskutují na poutavá témata z oborů teologie, religionistiky, liturgiky, umění... Vyprávějí o své práci pro církev, seznamují své posluchače s historií z pohledu své specializace i s aktuálním děním.
Setkání se konají každou 2. a 4. středu v měsíci od 9.30 do 11.00 v Pastoračním středisku (kostel sv. Vojtěcha), Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice.
Do programu Akademie patří také výlety, kdy navštěvujeme zajímavá místa, a také jeden celodenní, kdy v květnu vyjíždíme objevovat klenoty nejen pražské arcidiecéze.
Podstatným bodem otevřeného, volného společenství jsou tradiční duchovní obnovy v adventním a postním období. Je jim věnováno jedno středeční dopoledne a kromě rekolekčních zamyšlení nabízí možnost přistoupit ke svátosti smíření a účasti na mši svaté.
Na přednášky se nemusíte předem přihlašovat (výjimkou jsou výlety), jen přijít, sednout si a poslouchat.

88538

Program 2017

11. října 2017       Mons. Václav Malý
   Proč jsem křesťanem?
25. října 2017        PhDr. Jana Bělová PhD. – Ctěnice
   Umění kuté v železe (vstupné 50 Kč)
8. listopadu 2017   Mgr. Martin Opatrný   
   90. výročí semináře a kostela
22. listopadu 2017 Th.Lic. Kateřina Lachmanová PhD.
   Teresie z Lisieux
13. prosince 2017   Mons. Michael Slavík
   Adventní duchovní obnova

 

08. 09. 2017