Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcidiecézní pouť za duchovní povolání

Arcibiskupství pražské zve poutníky do baziliky na Svatou Horu. Program pouti začíná v 8.30 hodin ráno kající pobožností. Od 9.00 do 11.00 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. Současně mezi devátou a půl jedenáctou dopoledne se bude konat adorace. Od půl jedenácté začíná modlitba posvátného růžence. V 11.00 hodin dopoledne  bude slavena mše svatá, které bude předsedat arcibiskup pražský Dominik Duka OP. Odpolední program začíná v půl druhé a je připravena beseda s novým pražským arcibiskupem a bohoslovci. Pouť bude ve tři hodiny odpoledne zakončena májovou pobožností.

Program:

8.30                 kající pobožnost – vede biskup Karel Herbst

9.00 – 11.00     příležitost ke svátosti smíření

9.00 – 10.30     adorace

10.30 – 11.00   modlitba posvátného růžence

11.00               mše svatá – předsedá arcibiskup Dominik Duka

13.30 – 15.00   beseda s novým pražským arcibiskupem a bohoslovci

15.00               májová pobožnost

Odpolední program pro ministranty ve svatohorském areálu

Informace: Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram-Svatá Hora, 261 80 Příbram II – 591, Tel. 318 429 930, fax 318 429 933, e-mail: basilica@svata-hora.cz, http://www.svata-hora.cz. (ap)

03. 05. 2010