Vyhledávání Menu

Hledám náboženství

NÁBOŽENSTVÍ
Proč? Kdy?  Kde? Jak?    


Co je obsahem?
 • Děti se mají během společného setkávání seznámit se základními obsahy křesťanské víry a s církví. 
 • Dětské skupiny se věnují nejčastěji tématům slavení v církvi, seznámení s Biblí, s Vyznáním víry a svátostmi. Všechna témata mají souvislost s osobou Ježíše Krista. 
 • Děti, které nemají zkušenost s církví, se s ní zde seznámí.       


Jaké jsou typy skupinek?
 • Ve farnosti se setkávají různé věkové skupiny: předškolní děti, děti mladšího školního věku (1. – 5. třída) a starší školní děti (6. – 9. třída) nebo mladší středoškoláci. Některé mladší školní děti se ve zvláštních skupinách připravují na první přijetí svátosti smíření a eucharistie. 
 • Ve škole se nejčastěji výuky náboženství účastní děti mladšího školního věku (1. – 5. třída) a méně často i starší školní děti (6. – 9. třída) 
 • Ve farnosti i ve škole jsou často pohromadě děti různého věku.       

 

Jak vypadá skupinka?
 • Dětské skupiny se schází zpravidla jednou do týdne, některé skupiny i méně často. 
 • Setkání trvá zpravidla 45 minut až hodinu. 
 • Skupinu vede jeden nebo i více katechetů (kněží či laiků) pověřených k této službě církví. 
 • Skupinu většinou navštěvuje 5 – 15 dětí. Ve farnosti převažují děti věřící a víru praktikující, ve škole se účastní i děti, které se chtějí pouze seznámit s křesťanstvím a církví. 
 • V některých případech se dle individuální domluvy s katechetou mohou setkání účastnit i rodiče       


Jak najít skupinku ve farnosti nebo ve škole?
 1. Zeptejte se ve zdejší farnosti – kontakty najdete na webových stránkách nebo na nástěnce. Organizuje setkávání na faře, ve škole, případně na obou místech současně. 
 2. O výuku náboženství můžete požádat i ve škole, kterou vaše dítě navštěvuje, pokud se zde náboženství neučí. 


V případě potřeby vám pomůže a bližší informace podá Arcibiskupství pražské – Katechetické středisko.
E-mail: lenka.jerabkova@apha.cz Telefon: 220 181 317

 

SEZNAM FARNOSTÍ S VÝUKOU NÁBOŽENSTVÍ


Pražské farnosti 

Bohnice - farnost sv. Petra a Pavla 

Katecheze dětí ve farnosti                
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk  
Břevnov - farnost sv. Markéty
Katecheze dětí ve farnosti    
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk  
Bubeneč - farnost sv. Gotharda
Výuka náboženství ve škole
 • ZŠ A. Čermáka, Praha 6 – Bubeneč    
 • ZŠ E. Destinnové, Praha 6  
Čakovice - farnost sv. Remigia
Katecheze dětí ve farnosti
 • Mladší školní věk 
 • Starší školní věk  
Dejvice - farnost u sv. Matěje
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Starší školní věk 
Výuka náboženství ve škole
 • ZŠ Hanspaulka, Praha 6 
 • ZŠ Bílá, Praha 6   
 • ZŠ Dlouhý lán, Praha 6  
Dejvice – duchovní správa u sv. Vojtěcha
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk  
Dejvice – klášterní kostel sv. Václava
Katecheze dětí ve farnosti
 • Prvokomunikanti  
Dolní Počernice - farnost Nanebevzetí Panny Marie
Katecheze dětí ve farnosti  
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk 
Hlubočepy – farnost sv. Filipa a Jakuba
Katecheze dětí ve farnosti
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk  
Holešovice - farnost sv. Antonína
Katecheze dětí ve farnosti
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk  
Hostivař - farnost Stětí sv. Jana Křtitele
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk  
Chodov - farnost sv. Františka z Assisi
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk 
Chvaly - farnost sv. Ludmily
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk  
Jirny
Výuka náboženství ve škole
 • ZŠ Praha - Klánovice  
Karlín - farnost sv. Cyrila a Metoděje
Katecheze dětí ve farnosti
 • Mladší školní věk 
Výuka náboženství ve škole
 • ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8  
Kbely - farnost sv. Alžběty
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk  
Kobylisy - farnost sv. Terezie od Dítěte Ježíše
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk 
 • Jiné katecheze dětí 
Výuka náboženství ve škole
 • ZŠ Žernosecká, Praha 8   
 • ZŠ Burešova, Praha 8 
 • ZŠ Dolní Chabry, Praha 8 
 • ZŠ Novoborská, Praha 9 
 • ZŠ Na Šutce, Praha 8 
 • ZŠ U Školské zahrady, Praha 8  
Koloděje - farnost Povýšení sv. Kříže
Katecheze dětí ve farnosti
 • Mladší školní věk 
 • Starší školní věk  
Košíře - farnost Nejsvětější Trojice
Katecheze dětí ve farnosti
 • Mladší školní věk 
 • Starší školní věk  
Kunratice - farnost sv. Jakuba Staršího
Katecheze dětí ve farnosti  
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk  
Kyje, farnost sv. Bartoloměje
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk  
Lhotka - farnost Panny Marie Královny Míru
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk 
 • Jiné katecheze dětí  
Libeň - farnost sv. Vojtěcha
Katecheze dětí ve farnosti
 • Prvokomunikanti  
Liboc - farnost sv. Fabiána a Šebestiána
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
Výuka náboženství ve škole
 • ZŠ Alžírská, Praha 6  
Malá Strana - farnost sv. Tomáše
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk  
Michle, farnost Narození Panny Marie
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk  
Modřany - farnost Nanebevzetí Panny Marie
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk  
Nebušice - farnost sv. Cyrila a Metoděje
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
Výuka náboženství ve škole
 • ZŠ Nebušice 
 • ZŠ Horoměřice  
Nové Město - farnost Panny Marie Sněžné
Katecheze dětí ve farnosti
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti
 • Starší školní věk  
Nové Město - farnost sv. Apolináře
Katecheze dětí ve farnosti
 • Prvokomunikanti  
Nové Město - farnost sv. Petra
Katecheze dětí ve farnosti
 • Prvokomunikanti  
Nové Město - farnost sv. Štěpána
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk  
Odolena Voda
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk  
Ořech
Katecheze dětí ve farnosti  
 • Mladší školní věk 
 • Starší školní věk  
Petrovice - farnost sv. Jakuba Staršího
Katecheze dětí ve farnosti
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk  
Polská ŘKF
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk 
Výuka náboženství ve škole
 • Polská ZŠ  
Praha – Na Balkáně
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Starší školní věk  
Prosek - farnost sv. Václava
Katecheze dětí ve farnosti
 • Mladší školní věk 
 • Starší školní věk  
Radotín - farnost sv. Petra a Pavla
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Starší školní věk 
Výuka náboženství ve škole
 • ZŠ Praha – Radotín  
Roztoky u Prahy
Katecheze dětí ve farnosti
 • Mladší školní věk
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk  
Řepy – duchovní správa u kostela Panny Marie Vítězné
Katecheze dětí ve farnosti
 • Mladší školní věk  
Řepy - farnost sv. Martina
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk  
Slovenská římskokatolická farnost
Katecheze dětí ve farnosti  
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti  
Smíchov – farnost sv. Václava
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk  
Spořilov - farnost sv. Anežky České
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti  
Staré Město - farnost Matky Boží před Týnem
Katecheze dětí ve farnosti
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti  
Stodůlky – farnost sv. Jakuba Staršího
Katecheze dětí ve farnosti  
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk  
Strašnice - farnost Neposkvrněného Početí Panny Marie
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk  
Střešovice - farnost sv. Norberta
Katecheze dětí ve farnosti  
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Starší školní věk  
Třebotov
Katecheze dětí ve farnosti 
 • Prvokomunikanti 
Výuka náboženství ve škole
 • ZŠ Černošice  
Uhříněves - farnost Všech Svatých
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk 
Výuka náboženství ve škole
 • ZŠ Kolovraty  
Vinohrady - farnost Nejsvětějšího Srdce Páně
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk  
Vinohrady, farnost sv. Ludmily
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk  
Vinoř - farnost Povýšení sv. Kříže
Katecheze dětí ve farnosti  
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Starší školní věk  
Vršovice, farnost sv. Mikuláše a sv. Václava
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk 
Vyšehrad - farnost sv. Petra a Pavla
Katecheze dětí ve farnosti  
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk 
 • Jiné katecheze dětí 
Výuka náboženství ve škole 
 • ZŠ Vratislavova, Praha 2 
Zbraslav – farnost sv. Jakuba Staršího
Katecheze dětí ve farnosti
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk 
Žižkov - farnost sv. Prokopa
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk


Mimopražské farnosti

Benátky nad Jizerou
Katecheze dětí ve farnosti 
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk
Benešov
Katecheze dětí ve farnosti 
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk
Beroun
Katecheze dětí ve farnosti 
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti Starší školní věk 

 

Brandýs nad Labem
Katecheze dětí ve farnosti 
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Starší školní věk 

Bystřice u Benešova
Katecheze dětí ve farnosti
 • Mladší školní věk 
 • Starší školní věk 
Čechtice
Výuka náboženství ve škole
 • ZŠ Čechtice 
Čelákovice
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk 
Výuka náboženství ve škole
 • ZŠ Nehvizdy 
Český Brod
Katecheze dětí ve farnosti
 • Mladší školní věk 
 • Starší školní věk 
Čestlice
Katecheze dětí ve farnosti
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
Divišov
Katecheze dětí ve farnosti
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk 
Dobříš
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk 
Hořovice
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
Hrádek
Výuka náboženství ve škole
 • ZŠ Trhový Štěpánov 
Hrusice
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk 
Jílové u Prahy
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Starší školní věk 
Kladno - Rozdělov - farnost sv. Václava
Katecheze dětí ve farnosti  
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Starší školní věk 
Kladno - farnost Nanebevzetí Panny Marie
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk 
Kolín
Katecheze dětí ve farnosti  
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk 
Kostelec nad Černými Lesy
Katecheze dětí ve farnosti
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
Kralupy nad Vltavou
Katecheze dětí ve farnosti    
 • Mladší školní věk 
 • Starší školní věk 
Krásná Hora nad Vltavou
Katecheze dětí ve farnosti
 • Prvokomunikanti 
Výuka náboženství ve škole
 • ZŠ Krásná Hora nad Vltavou 
Křečovice
Výuka náboženství ve škole
 • ZŠ Neveklov 
Louňovice pod Blaníkem
Katecheze dětí ve farnosti
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk 
Lysá nad Labem
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk 
Mnichovice
Katecheze dětí ve farnosti              
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Starší školní věk 
Mníšek pod Brdy
Katecheze dětí ve farnosti  
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk 
Neratovice
Katecheze dětí ve farnosti  
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Starší školní věk 
Nové Strašecí
Výuka náboženství ve škole  
 • ZŠ Nové Strašecí 
Nymburk
Katecheze dětí ve farnosti  
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk 
Petrovice u Rakovníka
Katecheze dětí ve farnosti
 • Mladší školní věk 
 • Starší školní věk 
Petrovice u Sedlčan
Výuka náboženství ve škole
 • ZŠ Petrovice
 • ZŠ Nechvalice 
Poříčí nad Sázavou
Katecheze dětí ve farnosti
 • Mladší školní věk 
 • Starší školní věk 
Výuka náboženství ve škole
 • ZŠ Teplýšovice 
Příbram – Svatá Hora
Katecheze dětí ve farnosti
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk 
Rakovník
Katecheze dětí ve farnosti
 • Prvokomunikanti 
Výuka náboženství ve škole
 • 2. ZŠ Rakovník 
Roudnice nad Labem
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk 
Rudná-Hořelice
Výuka náboženství ve škole
 • ZŠ Rudná 
Řevnice
Katecheze dětí ve farnosti
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
Výuka náboženství ve škole  
 • ZŠ Dobřichovice   
 • ZŠ Horní Mokropsy 
 • ZŠ Všenory 
Říčany u Prahy
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk 
Sázava - Černé Budy
Katecheze dětí ve farnosti  
 • Mladší školní věk 
 • Starší školní věk 
Sedlčany
Katecheze dětí ve farnosti  
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
Výuka náboženství ve škole
 • ZŠ Sedlčany 
Sedlec – Prčice
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
Slaný
Katecheze dětí ve farnosti  
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
Slivice - Milín
Výuka náboženství ve škole
 • ZŠ Milín 
Smečno
Katecheze dětí ve farnosti  
 • Mladší školní věk 
Stará Boleslav
Katecheze dětí ve farnosti
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
Starý Knín
Katecheze dětí ve farnosti  
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
Štěchovice
Katecheze dětí ve farnosti
 • Mladší školní věk      
 • Prvokomunikanti 
Tachlovice
Výuka náboženství ve škole  
 • ZŠ Tachlovice 
Týnec nad Sázavou
Katecheze dětí ve farnosti
 • Mladší školní věk 
Uhlířské Janovice
Katecheze dětí ve farnosti  
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
Úhonice
Výuka náboženství ve škole
 • ZŠ Úhonice 
Unhošť
Katecheze dětí ve farnosti
 • Mladší školní věk 
Úvaly
Katecheze dětí ve farnosti
 • Mladší školní věk    
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk  
Vlašim
Katecheze dětí ve farnosti  
 • Předškolní děti 
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk 
Výuka náboženství ve škole
 • ZŠ Vlašim – Sídliště    
 • ZŠ Vlašim – Vorlina 
Votice
Katecheze dětí ve farnosti  
 • Předškolní děti 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk 
Výuka náboženství ve škole
 • ZŠ Votice 
Zbečno
Katecheze dětí ve farnosti
 • Mladší školní věk 
 • Starší školní věk 
Zdislavice
Výuka náboženství ve škole
 • ZŠ Zdislavice 
 • ZŠ Načeradec 
Zruč nad Sázavou
Katecheze dětí ve farnosti
 • Mladší školní věk 
 • Prvokomunikanti 
 • Starší školní věk 
Žebrák
Katecheze dětí ve farnosti
 • Předškolní děti 
Výuka náboženství ve škole
 • ZŠ Cerhovice   

 

 

 

19. 04. 2016