Vyhledávání Menu

Ministranti pražské diecéze

Aktuality zde!

Ministrant - přisluhující, od latinského slova ministrare (sloužit) je v tradici Římskokatolické církve pomocník u oltáře, který přisluhuje při bohoslužbách. Předobraz najdeme už ve Starém Zákoně, kde chlapec Samuel slouží v blízkosti Hospodinovy archy (1Sam 3,1-10). Ministrování bylo původně čistě mužskou záležitostí, i dnes jsou ve farnostech ministranty především chlapci a muži. Mezi hlavní patrony a vzory pro ministranty patří římský chlapec Tarsicius, který byl pověřen, aby nesl křesťanům, kteří čekali na mučednickou smrt, Eucharistii (Tělo Kristovo). V našich dějinách zmiňme například knížete sv. Václava, který v dětství i v dospělosti ministroval u oltáře a sám chystal vše potřebné na mši svatou.

50028


Ministrant má být člověkem, který je ochotný nezištně sloužit Ježíši Kristu a lidem i v běžném životě (doma, ve škole,
v práci). 

Konktakt

Péčí o ministranty v Arcidiecézi pražské je pověřen P. Benedikt Hudema

e-mail: ministranti@apha.cz

 tel.: +420 724 209 774

20. 11. 2015