Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Zádušní mše za Karla IV. v katedrále

Již za svého života Karel IV. ustanovil, aby na něho bylo pamatováno při bohoslužbách vždy v jeho úmrtní den. Každý rok se proto bez přerušení od 29. listopadu 1378 koná ve výroční den císařovy smrti rekviem na Karlštejně a také v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Loni zádušní mši sloužil poprvé pražský arcibiskup také v kapli sv. Kříže vyzdobené gotickými deskovými obrazy Mistra Theodorika, kde bohoslužbu pro císaře kdysi celebroval první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic.

Při příležitosti 633. výročí úmrtí českého a římského krále Karla IV. bude připomenuta památka úmrtí našeho předního panovníka nejprve v královské hrobce katedrály modlitbou a položením kytice ke hrobu Karla IV. Po ní bude následovat mše svatá. (Aleš Pištora)

24. 11. 2011