Vyhledávání Menu

Zpravodaj pražské arcidiecéze

Aktuální ročník
Starší ročníky
Kontakty


Arcibiskupství pražské vydává pravidelný měsíčník Zpravodaj arcidiecéze pražské, který je zaměřen na širokou veřejnost. Nabízí informace o aktuálním dění v diecézi, aktivitách organizovaných Arcibiskupstvím a každé číslo je tematicky zaměřené na určitý fenomén ze života farností a věřících. Zpravodaj vychází v měsíčním nákladu 2050 kusů v počtu deseti čísel ročně . Historicky se vyvinul z Oběžníku pražské arcidiecéze a dnešních Acta curiae, který slouží ke komunikaci s kněžími a zaměstnanci Arcibiskupství. Podněty, upozornění a žádost o publikaci můžete zasílat na adresu zpravodaj@apha.cz.

Aktuální ročník 2017


leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec


Dobrovolný příspěvek na jedno číslo činí v letošním roce 15 Kč za číslo, předplatné tištěného vydání je možné objednat na adrese zpravodaj@apha.cz.


Starší ročníky (od roku 2003)


2016

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec


2015

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec


2014

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

duben - příloha, anketa

2013

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

Přílohy

červen - prázdninová příloha

2012

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

Přílohy

květen - příl. Výročí arcidiecéze
červen - prázdninová příloha

2011

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

Přílohy

únor - Bulletin PS str. 1
únor - Bulletin PS str. 2
březen - Bl. Gerhard Hirschfelder
březen - Postní příloha
květen - První rok Dominika Duky na svatovojtěšském stolci
červen - Prázdniny 2011
září - Radiožurnál - Křesťanské pořady
říjen - Bulletin PS 2011/2012

2010

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

Přílohy

červen - prázdninová příloha
říjen - Progr. PS str. 1
říjen - Progr. PS str. 2

2009

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

Přílohy

únor - Program PS na letní sem. 2008/2009 str. 1
únor - Program PS na letní sem. 2008/2009 str. 2
červen - prázdninová příloha
říjen - Progr. PS na zimní semestr 2009/2010 str. 1
říjen - Progr. PS na zimní semestr 2009/2010 str. 2

2008

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

Přílohy

únor - Program Pastoračního střediska na letní semestr 2007/2008 str. 1
únor - Program Pastoračního střediska na letní semestr 2007/2008 str. 2
červen - Rok svatého Pavla
říjen - Leták Pastoračního střediska str. 1
říjen - Leták Pastoračního střediska str. 2
říjen - Růženec - kontemplativní modlitba

2007

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

Přílohy

leden - Program Pastračního střediska str. 1
leden - Program Pastračního střediska str. 2
říjen - Program Pastračního střediska str. 1
říjen - Program Pastračního střediska str. 2

2006

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

Přílohy

květen - Novéna k Duchu svatému
říjen - Program Pastračního střediska str. 1
říjen - Program Pastračního střediska str. 2

2005

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

Přílohy

příloha květen - Úmrtí papeže Jana Pavla II.
příloha červen - Výběr z letních akcí
příloha září - Program Pastoračního střediska

2004

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

2003

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

 

Kontakty:

Zpravodaj pražské arcidiecéze
Vydává: Arcibiskupství pražské
Připravuje Odbor vnějších vztahů – Tiskové středisko
Hradčanské nám. 16, Praha 1

Redakce Zpravodaje:
zpravodaj@apha.cz
Stálí redaktoři: Stanislav Zeman, Erika Kroupová

Registrace: MK ČR E13802


29. 08. 2017