Vyhledávání Menu

Zpravodaj pražské arcidiecéze

Aktuální ročník
Starší ročníky
Kontakty


Arcibiskupství pražské vydává pravidelný měsíčník Zpravodaj arcidiecéze pražské, který je zaměřen na širokou veřejnost. Nabízí informace o aktuálním dění v diecézi, aktivitách organizovaných Arcibiskupstvím a každé číslo je tematicky zaměřené na určitý fenomén ze života farností a věřících. Zpravodaj vychází v měsíčním nákladu 2050 kusů v počtu deseti čísel ročně . Historicky se vyvinul z Oběžníku pražské arcidiecéze a dnešních Acta curiae, který slouží ke komunikaci s kněžími a zaměstnanci Arcibiskupství. Podměty, upozornění a žádost o publikaci můžete zasílat na adresu zpravodaj@apha.cz.

Aktuální ročník 2016


leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec


Dobrovolný příspěvek na jedno číslo činí v letošním roce 15 Kč za číslo, předplatné tištěného vydání je možné objednat na adrese zpravodaj@apha.cz.


Starší ročníky (od roku 2003)


2015

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec


2014

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

duben - příloha, anketa

2013

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

Přílohy

červen - prázdninová příloha

2012

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

Přílohy

květen - příl. Výročí arcidiecéze
červen - prázdninová příloha

2011

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

Přílohy

únor - Bulletin PS str. 1
únor - Bulletin PS str. 2
březen - Bl. Gerhard Hirschfelder
březen - Postní příloha
květen - První rok Dominika Duky na svatovojtěšském stolci
červen - Prázdniny 2011
září - Radiožurnál - Křesťanské pořady
říjen - Bulletin PS 2011/2012

2010

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

Přílohy

červen - prázdninová příloha
říjen - Progr. PS str. 1
říjen - Progr. PS str. 2

2009

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

Přílohy

únor - Program PS na letní sem. 2008/2009 str. 1
únor - Program PS na letní sem. 2008/2009 str. 2
červen - prázdninová příloha
říjen - Progr. PS na zimní semestr 2009/2010 str. 1
říjen - Progr. PS na zimní semestr 2009/2010 str. 2

2008

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

Přílohy

únor - Program Pastoračního střediska na letní semestr 2007/2008 str. 1
únor - Program Pastoračního střediska na letní semestr 2007/2008 str. 2
červen - Rok svatého Pavla
říjen - Leták Pastoračního střediska str. 1
říjen - Leták Pastoračního střediska str. 2
říjen - Růženec - kontemplativní modlitba

2007

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

Přílohy

leden - Program Pastračního střediska str. 1
leden - Program Pastračního střediska str. 2
říjen - Program Pastračního střediska str. 1
říjen - Program Pastračního střediska str. 2

2006

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

Přílohy

květen - Novéna k Duchu svatému
říjen - Program Pastračního střediska str. 1
říjen - Program Pastračního střediska str. 2

2005

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

Přílohy

příloha květen - Úmrtí papeže Jana Pavla II.
příloha červen - Výběr z letních akcí
příloha září - Program Pastoračního střediska

2004

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

2003

leden únor březen
duben květen červen
září říjen listopad
prosinec

 

Kontakty:

Zpravodaj pražské arcidiecéze
Vydává: Arcibiskupství pražské
Připravuje Odbor vnějších vztahů – Tiskové středisko
Hradčanské nám. 16, Praha 1

Redakce Zpravodaje:
zpravodaj@apha.cz
Stálí redaktoři: Aleš Pištora, Erika Kroupová

Registrace: MK ČR E13802


29. 11. 2016